TVCN VIETNAM tham gia hội thảo Google Partner lần đầu tổ chức tại Việt Nam