Quảng cáo Facebook: Cách mọi người xem quảng cáo

Trên Facebook, mọi người truy cập vào Bảng tin của họ, đây là danh sách cập nhật liên tục các tin từ gia đình và bạn bè. Họ cũng nhìn thấy quảng cáo từ các doanh nghiệp ở cột bên phải của Facebook.com và trong Bảng tin của họ trên mọi thiết bị.

vi tri hien thi facebook

Posted in: