TVCN VIETNAM cảnh báo khách hàng về việc “Mua fan, bán like” rẻ tiền trên facebook