Nguyên tắc quảng cáo trên Facebook

facebook rules
15Th11, 2014

Thông báo tới quý khách hàng!

Nhằm đẳm bảo quyền lợi người tiêu dùng, người dùng Facebook,  tất cả các thông tin quảng cáo sản phẩm, dịch vụ mà quý khách sử dụng quảng cáo trên hệ thống của TVCN VIETNAM sẽ phải tuân thủ quy định của Facebook và Pháp luật tại Việt Nam. Toàn bộ quảng cáo sẽ được chúng tôi xét duyệt trước khi thực hiện, sau đó được bộ phận kiểm duyệt của Facebook kiểm duyệt lại. Trong trường hợp vi phạm các nguyên tắc quảng cáo, quảng cáo của quý khách hàng sẽ không được thực hiện và phải thay đổi theo đúng yêu cầu.

Trân trọng!

TVCN VIETNAM

Quy định quảng cáo facebook
Quy định quảng cáo facebook

DƯỚI ĐÂY LÀ NGUYÊN TẮC QUẢNG CÁO CỦA FACEBOOK ĐỂ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐÚNG NGUYÊN TẮC!

Nguyên tắc quảng cáo trên Facebook
Triết lý về quảng cáo
Tại Facebook, chúng tôi tin rằng quảng cáo cần góp phần tạo nên trải nghiệm chung của người dùng và phù hợp trải nghiệm đó. Quảng cáo tốt nhất là quảng cáo được điều chỉnh theo từng cá nhân dựa trên cách tương tác và liên kết của họ và bạn bè của họ với các nhãn hiệu, nghệ sĩ và doanh nghiệp mà họ quan tâm. Các nguyên tắc này không phải là tư vấn về mặt pháp lý và việc tuân theo các nguyên tắc này không nhất thiết cấu thành sự tuân thủ pháp lý. Nhà quảng cáo có trách nhiệm đảm bảo quảng cáo của họ tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định áp dụng.
Ví dụ và giải thích thêm về chính sách của chúng tôi có tại Trung tâm trợ giúp.
I.    Thông tin chung
A.    Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi bao gồm tiêu chí về nội dung quảng cáo, tiêu chuẩn cộng đồng và các yêu cầu có thể áp dụng khác.
B.    Nguyên tắc quảng cáo cũng như Chính sách sử dụng dữ liệu và Tuyên bố về quyền và trách nhiệm áp dụng cho tất cả quảng cáo và nội dung thương mại (“quảng cáo”) do Facebook cung cấp hoặc xuất hiện trên Facebook (bao gồm cả quảng cáo được mua theo Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn AAAA/IAB).
C.    Quảng cáo xuất hiện trong các ứng dụng trên Nền tảng Facebook phải tuân thủ tất cả các Chính sách nền tảng của Facebook bổ sung.
D.    Quảng cáo được tạo thông qua bài viết trên Trang và quảng cáo quảng bá cá cược, cuộc thi hoặc ưu đãi cũng phải tuân thủ Điều khoản của Trang.
E.    Quảng cáo không được chứa luận điệu hoặc nội dung sai lệch, lừa dối, gian lận hoặc dễ gây nhầm lẫn.
F.    Bạn không được quản lý nhiều nhà quảng cáo hoặc khách hàng thông qua một tài khoản quảng cáo duy nhất và không được thay đổi nhà quảng cáo hoặc khách hàng được liên kết với tài khoản quảng cáo đã thiết lập.
G.    Nếu bạn sử dụng người xem tùy chỉnh, bạn phải tuân thủ Điều khoản về người xem tùy chỉnh.
II.    Dữ liệu và Quyền riêng tư
A.    Tổ chức không phải là đại diện cho nhà quảng cáo trên Facebook không được nhận hoặc sử dụng dữ liệu được thu thập, bắt nguồn hoặc lấy được từ hoặc liên quan đến quảng cáo trên Facebook, bao gồm việc phân phối quảng cáo của Facebook và tương tác của người dùng Facebook với quảng cáo mà Facebook cung cấp (ví dụ như thông tin bắt nguồn từ tiêu chí nhắm mục tiêu) (“Dữ liệu quảng cáo trên Facebook”).
B.    Bạn không được sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm điều chỉnh nhắm mục tiêu, kết hợp dữ liệu cho nhiều chiến dịch của các nhà quảng cáo, hoặc cho phép đi kèm hay chuyển hướng với thẻ), ngoại trừ trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh để đánh giá hoạt động và hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên Facebook của bạn. Bạn không được sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm các tiêu chí nhắm mục tiêu cho quảng cáo Facebook, để xây dựng hoặc bổ sung hồ sơ người dùng, bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến bất kỳ mã nhận dạng thiết bị di động nào hoặc mã nhận dạng duy nhất khác để xác định bất kỳ người dùng, trình duyệt, máy tính hoặc thiết bị cụ thể nào.
C.    Bạn có thể sử dụng thông tin mà người dùng cung cấp trực tiếp cho bạn nếu bạn đã đưa ra thông báo rõ ràng cho người dùng và có được sự đồng ý của họ và tuân thủ tất cả luật cũng như nguyên tắc ngành áp dụng.
D.    Bạn không được truyền hay bán, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ dữ liệu nào cho, hoặc sử dụng dữ liệu đó liên quan đến bất kỳ mạng quảng cáo, trao đổi quảng cáo, nhà môi giới dữ liệu hoặc bên nào khác không phải là đại diện của nhà quảng cáo và các chiến dịch quảng cáo trên Facebook của nhà quảng cáo. Gián tiếp ở đây có nghĩa là bạn không thể, ví dụ, truyền dữ liệu cho một bên thứ ba mà sau đó sẽ truyền dữ liệu cho một mạng quảng cáo.
III.    Tạo và bố trí quảng cáo
Tất cả các thành phần của quảng cáo, bao gồm mọi văn bản, hình ảnh hoặc phương tiện khác, phải liên quan và phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp và đối tượng sẽ xem quảng cáo. Quảng cáo không được chứa hình động flash hoặc âm thanh có thể phát tự động mà không cần đến thao tác của người dùng hoặc lan rộng trong Facebook sau khi người dùng nhấp chuột vào quảng cáo đó. Quảng cáo không được bố trí sản phẩm hoặc dịch vụ theo cách khiêu dâm. Quảng cáo không được chứa nội dung khai thác chương trình nghị sự chính trị hoặc các vấn đề “nóng” cho mục đích thương mại. Ngoài ra, văn bản trong quảng cáo phải đúng ngữ pháp và việc sử dụng các ký hiệu, số hoặc chữ cái phải phù hợp với ý nghĩa chính xác của ký hiệu đó.
A.    Độ chính xác
Quảng cáo phải thể hiện rõ công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc nhãn hiệu sẽ được quảng cáo. Sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo trong mẫu quảng cáo phải được thể hiện rõ trên trang đích và trang web đích không được cung cấp hay liên kết đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào bị cấm. Ngoài ra, quảng cáo không được gợi ý mối liên quan sai lệch đến các ưu đãi chung.
B.    Thuộc tính
Quảng cáo không được khẳng định hay ngụ ý, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù trong nội dung quảng cáo hay bằng cách nhắm mục tiêu, về đặc điểm cá nhân của người dùng trong các vấn đề sau:
i.    chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc;
ii.    tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học;
iii.    độ tuổi;
iv.    khuynh hướng tình dục hoặc đời sống tình dục;
v.    giới tính;
vi.    tình trạng khuyết tật hoặc bệnh lý (bao gồm sức khỏe thể chất hoặc tâm thần);
vii.    tình trạng hoặc thông tin tài chính;
viii.    tư cách thành viên trong nghiệp đoàn;
ix.    hồ sơ phạm tội; và
x.    họ tên.
C.    Trang web đích
Quảng cáo phải hướng tới một trang đích đang hoạt động và không ảnh hưởng đến khả năng điều hướng khỏi trang đích của người dùng.
D.    Hình ảnh
Quảng cáo và các tin được tài trợ trong Bảng tin không được chứa hình ảnh có văn bản chiếm hơn 20%.
E.    Nhắm mục tiêu
Quảng cáo phải luôn áp dụng tiêu chí nhắm mục tiêu phù hợp và không được sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu để kích động người dùng. Quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ bị kiểm soát (ví dụ: đồ uống có cồn và đánh bạc) phải tuân theo tất cả các luật, quy định và quy tắc ngành áp dụng. Yêu cầu cụ thể đối với dịch vụ hẹn hò, đồ uống có cồn, đánh bạc, phương tiện tránh thai và dịch vụ thuê bao phải tuân theo các yêu cầu liệt kê tại Trung tâm trợ giúp trong các phần nội dung áp dụng.
IV.    Nội dung quảng cáo
Nhà quảng cáo phải đảm bảo quảng cáo của họ tuân thủ tất cả các luật, quy định và nguyên tắc áp dụng. Mọi luận điệu trong quảng cáo phải được chứng minh thỏa đáng. Quảng cáo không được xúc phạm người dùng. Quảng cáo và mọi ưu đãi được quảng bá trong quảng cáo không được sai lệch, dễ gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc có chứa spam. Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ phi pháp. Quảng cáo không được vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Các nguyên tắc nội dung cụ thể sau sẽ được áp dụng:
A.    Sản phẩm người lớn
Quảng cáo không được quảng bá việc bán hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ người lớn, bao gồm nhưng không giới hạn đồ chơi, video, ấn phẩm, chương trình biểu diễn trực tiếp hoặc sản phẩm kích dục. Quảng cáo về kế hoạch hóa gia đình và tránh thai được cho phép nếu quảng cáo này tuân theo các yêu cầu nhắm mục tiêu phù hợp.
B.    Đồ uống có cồn
i.    Quảng cáo quảng bá hoặc giới thiệu đồ uống có cồn bị cấm tại các quốc gia sau: Afghanistan, Brunei, Bangladesh, Ai Cập, Gambia, Kuwait, Libya, Na Uy, Pakistan, Nga, Ả Rập Xê Út, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Yemen và bất kỳ khu vực thẩm quyền nào khác mà quảng cáo này bị cấm theo luật.
ii.    Tại những nơi được phép, quảng cáo quảng bá hoặc giới thiệu đồ uống có cồn phải: (i) Tuân thủ tất cả luật địa phương áp dụng, các quy tắc ngành, nguyên tắc, giấy phép và phê duyệt bắt buộc hoặc được khuyến nghị và (ii) áp dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo độ tuổi và quốc gia phù hợp với nguyên tắc nhắm mục tiêu của Facebook và luật địa phương áp dụng. Nếu không thể xác định độ tuổi hoặc quốc gia của người dùng, không được hiển thị quảng cáo cho người dùng đó.
iii.    Vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để được hướng dẫn cụ thể hơn về đồ uống có cồn.
C.    Hẹn hò
Quảng cáo dành cho trình tìm bạn bè người lớn hoặc các trang web hẹn hò có tính khiêu dâm là không được phép. Những quảng cáo về các dịch vụ hẹn hò trực tuyến khác chỉ được phép khi có sự ủy quyền trước từ Facebook. Những quảng cáo này phải tuân theo các yêu cầu nhắm mục tiêu hẹn hò và tên của sản phẩm hoặc dịch vụ phải được đưa vào văn bản hoặc hình ảnh quảng cáo.
D.    Ma túy và Thuốc lá
Quảng cáo không được quảng bá hoặc tạo điều kiện cho việc buôn bán hoặc tiêu thụ ma túy hoặc thuốc kích thích, các sản phẩm thuốc lá, đồ dùng để sử dụng ma túy hoặc thuốc lá.
E.    Đánh bạc và Xổ số
i.    Quảng cáo quảng bá hoặc tạo điều kiện cho đánh bạc trực tuyến, các trò chơi kỹ năng hoặc xổ số, bao gồm sòng bạc trực tuyến, cá cược thể thao, bingo hoặc poker, chỉ được phép tại các quốc gia cụ thể với sự cho phép trước từ Facebook.
ii.    Hoạt động xổ số do các tổ chức chính phủ điều hành có thể quảng cáo trên Facebook, miễn sao quảng cáo được nhắm mục tiêu phù hợp với luật hiện hành tại khu vực thẩm quyền mà quảng cáo đó được cung cấp và chỉ được nhắm mục tiêu người dùng tại khu vực thẩm quyền cung cấp loại hình xổ số đó.
iii.    Quảng cáo quảng bá cho các cơ sở đánh bạc offline, chẳng hạn như các sòng bạc offline, phù hợp với luật và quy định áp dụng, thường sẽ được cho phép nếu quảng cáo được nhắm mục tiêu phù hợp.
iv.    Vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để được hướng dẫn cụ thể hơn về đánh bạc.
F.    Dược phẩm và Vi chất bổ sung
i.    Quảng cáo không được quảng bá cho việc bán dược phẩm theo toa. Quảng cáo cho các nhà thuốc trực tuyến bị nghiêm cấm ngoại trừ quảng cáo cho các nhà thuốc được chứng nhận có thể được cho phép khi có phê duyệt trước từ Facebook.
ii.    Quảng cáo quảng bá vi chất dinh dưỡng dùng để ăn kiêng và thảo dược thường được cho phép, miễn sao các quảng cáo này không quảng bá cho sản phẩm có chứa steroid đồng hóa, chitosan, comfrey, dehydroepiandrosterne, ephedra, hormone sinh trưởng của người, melatonin và bất kỳ sản phẩm phụ nào khác có vẻ không an toàn hoặc đáng ngờ theo quyết định riêng của Facebook.
G.    Phần mềm
Quảng cáo không được chứa hoặc liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến một trang web có chứa bản tải về phần mềm gián điệp/phần mềm xấu hoặc bất kỳ phần mềm nào dẫn đến trải nghiệm người dùng không mong đợi, dễ gây nhầm lẫn hoặc không công bằng, bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm:
i.    “truy cập lén” hệ thống của người dùng;
ii.    thực hiện hành động mà người dùng không biết;
iii.    có thể thay đổi, làm hại, vô hiệu hóa hoặc thay thế bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào đã được cài đặt trên máy tính của người dùng mà không có sự cho phép rõ ràng của người dùng;
iv.    được tạo gói dưới dạng thành phần ẩn của phần mềm khác, cho dù là miễn phí hay mất phí bổ sung;
v.    tự động tải xuống mà không có phê duyệt rõ ràng từ trước của Facebook;
vi.    hiển thị hộp thoại tải xuống mà không cần thao tác của người dùng; hoặc
vii.    có thể vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác.
H.    Dịch vụ thuê bao
Quảng cáo cho các dịch vụ thuê bao, hoặc quảng cáo quảng bá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm tùy chọn từ chối, gia hạn tự động, các sản phẩm lập hóa đơn chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí hoặc tiếp thị di động phải tuân theo các yêu cầu sau:
i.    Văn bản quảng cáo phải công bố rõ ràng và cụ thể thành phần thanh toán định kỳ (ví dụ: “thuê bao bắt buộc”).
ii.    Trang đích phải:
a.    hiển thị giá và khoảng thời gian thanh toán ở bất kỳ đâu người dùng được nhắc nhập thông tin nhận dạng cá nhân;
b.    bao gồm hộp kiểm đăng ký đã bỏ chọn; và
c.    bao gồm ngôn ngữ thông báo cho người dùng về cách hủy thuê bao hoặc tư cách thành viên của họ.
iii.    Mỗi yêu cầu ở trên phải được đặt ở vị trí nổi bật trên trang đích của bạn, theo xác định của riêng Facebook, và phải dễ tìm, dễ đọc và dễ hiểu.
I.    Mô hình kinh doanh không thể chấp nhận
Quảng cáo không được quảng bá cho mô hình hoặc hoạt động kinh doanh mà Facebook, theo quyết định riêng của mình, coi là không thể chấp nhận hoặc trái với triết lý quảng cáo chung của Facebook hay bất kỳ luật áp dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn mô hình tiếp thị đa cấp hoặc quảng cáo cho các mưu đồ bất chính.
J.    Vũ khí và Chất nổ
Quảng cáo không được quảng bá cho việc bán hoặc sử dụng vũ khí, đạn dược hoặc chất nổ.
V.    Tiêu chuẩn cộng đồng quảng cáo
Quảng cáo, hoặc các loại quảng cáo, nhận được nhiều phản hồi tiêu cực của người dùng hoặc bị coi là vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, đều bị cấm và có thể bị xóa. Trong mọi trường hợp, Facebook bảo lưu quyền xác định, theo quyết định riêng của mình, xem nội dung cụ thể có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi hay không.
A.    Hoạt động phi pháp
Quảng cáo không được cấu thành, tạo điều kiện hoặc quảng bá cho hoạt động phi pháp.
B.    Quấy rối
Quảng cáo không được lăng mạ, công kích, quấy rối, bắt nạt, đe dọa, hạ nhục hoặc mạo danh người khác.
C.    Ngôn từ kích động thù địch
Quảng cáo không được chứa “ngôn từ kích động thù địch”, bất kể hướng tới một cá nhân hay một nhóm, dựa trên tư cách thành viên trong một thể loại nhất định. Các thể loại này bao gồm nhưng không giới hạn chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, liên kết tôn giáo, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, giới tính hoặc ngôn ngữ.
D.    Trẻ vị thành niên
Quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên không được quảng bá cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà trẻ vị thành niên không được phép sử dụng tại khu vực thẩm quyền của họ, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được coi là không an toàn hoặc không phù hợp.
E.    Tình dục/Ảnh khỏa thân
Quảng cáo không được chứa nội dung người lớn, bao gồm ảnh khỏa thân, hình vẽ mô tả con người ở tư thế gợi dục hoặc các hoạt động kích dục quá mức.
F.    Giá trị chấn động
Quảng cáo không được gây chấn động, giật gân hoặc thiếu tôn trọng hay minh họa hành vi bạo lực.
VI.    Giới thiệu đến Facebook
Quảng cáo không được ngầm định sự bảo chứng hoặc cộng tác với Facebook dưới bất kỳ hình thức nào. Quảng cáo liên kết đến nội dung mang nhãn hiệu Facebook (bao gồm Trang, nhóm, sự kiện hoặc các trang web Kết nối) có thể thực hiện dẫn chiếu có giới hạn đến “Facebook” trong văn bản quảng cáo với mục đích làm rõ trang đích của quảng cáo. Tất cả quảng cáo và trang đích khác không được sử dụng bản quyền hoặc thương hiệu của chúng tôi (bao gồm Facebook, logo Facebook và logo hình chữ F, FB, Face, Poke, Book và Wall) hoặc bất kỳ dấu tương tự nào gây nhầm lẫn, trừ khi được cho phép rõ ràng bằng Nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi hoặc có văn bản cho phép trước của chúng tôi.
VII.    Quyền của người khác
Quảng cáo không được chứa nội dung vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền cá nhân hoặc sở hữu trí tuệ khác.
Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối, phê duyệt hoặc xóa bỏ mọi quảng cáo vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm các quảng cáo ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi với người dùng hoặc các quảng cáo quảng bá cho nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích hoặc triết lý quảng cáo của chúng tôi. Các nguyên tắc này có thể thay đổi bất cứ khi nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *