Quảng cáo Facebook tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La